Komplexné právne služby

Advokátska kancelária Havlát & Partners ponúka právne služby predovšetkým v oblasti

  • obchodného práva
  • trestného práva (obhajoba obvineného ako aj zastupovanie poškodeného v trestnom konaní)
  • ústavného práva
  • pracovného práva
  • konkurzov a reštrukturalizácií
  • ochrany osobnosti a ochrany dobrého mena a povesti právnických osôb
  • práva informačných a komunikačných technológií
  • ochrany osobných údajov