JUDr. Ján Havlát

Zakladateľ a managing partner

Zameranie:
- trestné právo,
- konkurz a reštrukturalizácia,
- obchodné právo a právo obchodný spoločností

Vzdelanie:
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ( 1977 )

Členstvo:
- Slovenská advokátska komora od roku 1990,
- člen predsedníctva Slovenskej advokátskej komory ( 1996 - 2010, 2013 - 2021 ),
- bývalý člen Revíznej komisie Slovenskej advokátskej komory ( 1990 - 1996 ),
- člen Vzdelávacej komisie SAK,
- Medzinárodnej komisie SAK,
- Skúšobnej komisie SAK ( predseda skúšobného senátu ),
- Komisie pre nezlučiteľnosť funkcií SAK,
- Historickej komisie SAK,
- bývalý člen Súdnej rady SR ( 2014 -2020 ),
- člen skúšobnej komisie Justičnej akadémie od roku 2018,
- Správca konkurznej podstaty od roku 1996,
- Prezident Združenia správcov konkurznej podstaty od roku 2001,
- rozhodca Európskeho rozhodcovského súdu v Košiciach od roku 1990,
- rozhodca Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky od roku 1990

Jazyk: anglický, nemecký, maďarský

Kontakt: havlat@havlat.sk 

havlat@havlat.sk