Bankovníctvo a financie

Vedúci advokáti: Mgr. Marek Benedik, JUDr. Marek Šmida
  • Právne poradenstvo v oblasti úverových transakcií, finančných reštrukturalizácií a reorganizácií
  • Príprava a právna analýza bankových nástrojov a záruk (akreditívy a zmenky, zabezpečovacie nástroje, poistné zmluvy a podmienky), príprava a právna analýza súvisiacej zmluvnej dokumentácie
  • Právne poradenstvo pri štruktúrovaní finančného zámeru, prípravu a vedenie rokovaní o transakčnej dokumentácii