Duševné vlastníctvo

Vedúci advokáti: Mgr. Marek Benedik, JUDr. Michaela Matušíková
  • Ochrana know-how ( Ochranné známky – slovenské, európske, ochrana patentov ) vrátane zastupovania v registračnom konaní
  • Ochrana autorského práva vrátane vypracovania licenčných zmlúv
  • E-commerce, E-shop, - vypracovanie obchodných podmienok, reklamačných poriadkov, formulárov
  • Zastupovanie v sporoch týkajúcich sa porušenia práv duševného vlastníctva