Hospodárska súťaž

Vedúci advokáti: JUDr. Romana Bdžochová, Mgr. Marek Benedik
  • Oznamovanie koncentrácií Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže a prednotifikačné konzultácie
  • Zastupovanie v konaniach vo veci kartelových dohôd
  • Zastupovanie v konaniach vo veci dominantného postavenia na trhu alebo dohôd obmedzujúcich súťaž
  • ochrana proti nekalej súťaži (analýzy nekalosúťažného konania, žaloby proti nekalej súťaži)