Konkurz a reštrukturalizácie

Vedúci advokáti : JUDR. Ján Havlát, Mgr. Róbert Havlát, JUDr. Marek Šmida
  • Komplexné poradenstvo v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach
  • Podávanie návrhov na vyhlásenie konkurzu a reštrukturalizácie
  • Reštrukturalizácia spoločností
  • Zastupovanie veriteľov ( podanie prihlášky a zastupovania v priebehu celého konania, na schôdzach veriteľov)
  • Zastupovanie dlžníkov
  • Zastupovanie v incidenčných konaniach