JUDr. Mgr. Miroslav Horváth

Partner

Zameranie:
- developerské projekty a nehnuteľnosti,
- právo obchodných spoločností a obchodné zmluvy,
- pracovné právo,
- poistné právo,
- sporová agenda,
- vymáhanie pohľadávok ( s medzinárodným prvkom )

Vzdelanie:
- Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ( 1997 ),
- Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave,
- katedra politológie ( 1997 ),
- Právnická fakulta Univerzity vo Viedni ( 1995 ) - dvojsemestrálny študijná pobyt

Členstvo: Slovenská advokátska komora od roku 2001

Jazyk: nemecký, anglický

mhorvath@havlat.sk