Mgr. Miroslava Kotuličová

Advokátsky koncipient

Zameranie:
- občianske právo,
- obchodné právo a právo obchodných spoločností,
- konkurz a reštrukturalizácia

Vzdelanie:
- Právnická fakulta Paneurópskej vysokej školy ( 2019 )

Členstvo:
- Slovenská advokátska komora od roku 2019

Jazyk: anglický,

mkotulicova@havlat.sk