Obchodné právo a právo obchodných spoločností

Realizujú všetci partneri
  • Zakladanie obchodných spoločností,
  • Národné a cezhraničné fúzie a akvizície, ostatné zmeny v spoločnostiach vrátane zmien právnej formy obchodných spoločností,
  • Predaj podnikov,
  • Právne due diligence,
  • Príprava obchodnoprávnych zmlúv (kúpne zmluvy, zmluvy o dielo, zmluvy sprostredkovateľské, mandátne zmluvy, zmluvy o obchodnom zastúpení, nepomenované zmluvy a pod.),
  • Príprava manažérskych zmlúv, zmlúv o výkone funkcie,
  • Príprava akcionárskych dohôd,
  • Príprava zmlúv o zabezpečení záväzkov v obchodnom práve,
  • Reklama,
  • Poradenstvo v medzinárodnom obchode (CISG, INCOTERMS), medzinárodná doprava a preprava (CMR),