Právo v oblasti poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a poľovníctva

Vedúci advokáti: JUDr. Romana Bdžochová, Mgr. Marek Benedik, JUDr. Michaela Matušíková
  • Komplexné právne poradenstvo pri prevádzkovaní poľnohospodárskeho podniku
  • Komplexné právne poradenstvo pri výkone činnosti hospodárenia v lesoch
  • Zastupovanie klientov pred orgánmi s pôsobnosťou v oblasti lesného hospodárstva
  • Právne poradenstvo v oblasti výkonu práva poľovníctva
  • Právne poradenstvo pri vzniku, zmenách a využívaní poľovných revírov
  • Právne poradenstvo pri zakladaní a vzniku poľovníckych organizácií
  • Právne poradenstvo pri uplatňovaní škôd spôsobených zverov a na zveri