Pracovné právo

Vedúci advokáti: JUDr. Romana Bdžochová, JUDr. Michaela Matušíková, JUDr. Miroslav Horváth
  • Právne poradenstvo pre zamestnávateľov ( pracovné zmluvy, pracovný poriadok a iné interné smernice, výpovede, okamžité skončenia pracovného pomeru, zastupovanie zamestnávateľa voči zástupcom zamestnancov, odborovým organizáciám )
  • Právne poradenstvo pre zamestnancov ( pracovné zmluvy, výpovede, okamžité skončenia pracovného pomeru, ochrana bezpečnosti a zdravia pri práci, zastupovanie zástupcov zamestnancov voči zamestnávateľovi )
  • Zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch