Mgr. Ing. Róbert Havlát

Partner

Zameranie:
- konkurz a reštrukturalizácia,
- obchodné právo a právo obchodných spoločností

Vzdelanie:
- Právnická fakulta Paneurópskej vysokej školy ( 2010 ),
- Ekonomická univerzita v Bratislave ( 2003 )

Členstvo:
- Slovenská advokátska komora od roku 2013,
- Konkurzný správca od roku 2005

Jazyk: nemecký, anglický

rhavlat@havlat.sk