Rodinné právo

Vedúci advokáti: JUDr. Romana Bdžochová, JUDr. Michaela Matušíková
  • Rozvod manželstva
  • Vyporiadanie, zúženie a rozšírenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
  • Úprava práv a povinností k maloletým deťom
  • Konanie o nariadenie neodkladného opatrenia
  • Priznanie, zníženie, zvýšenie a zrušenie vyživovacej povinnosti
  • Paternitné spory ( určenie rodičovstva )
  • Návrhy rodičovských dohôd