JUDr. Romana Bdžochová

Partner

Zameranie:
- obchodné právo a právo obchodných spoločností,
- rodinné právo,
- pracovné právo,
- sporová agenda,
- poradenstvo pri prevádzkovaní poľnohospodárskeho podniku a hospodárenia v lesoch

Vzdelanie: Právnická fakulta univerzity Komenského v Bratislave ( 1995 )

Členstvo:
- Slovenská advokátska komora od roku 1995 ,
- členka disciplinárneho senátu Slovenskej advokátskej komory

Jazyk: anglický

rbdzochova@havlat.sk