Sporová agenda

Vedúci advokáti: JUDr. Romana Bdžochová, Mgr. Marek Benedik, JUDr. Miroslav Horváth, JUDr. Michaela Matušíková 
  • Zastupovanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky
  • Zastupovanie pred medzinárodnými a európskymi súdnymi inštitúciami, najmä Európskym súdom pre ľudské práva a Súdnym dvorom Európskej únie
  • Zastupovanie v konaní na všeobecných súdoch
  • Zastupovanie pred správnymi súdmi
  • Mimosúdne riešenie sporu, zmierovanie strán
  • Vymáhanie pohľadávok ( platobné rozkazy, súdne konania, exekúcie )
  • Zastupovanie v rozhodcovskom konaní