Trestné právo

Vedúci advokáti: JUDr. Ján Havlát, JUDr. Michaela Matušíková, JUDr. Marek Šmida
  • Obhajoba obvinených v trestnom konaní
  • Zastupovanie poškodených v trestnom konaní 
  • Právna pomoc svedkom, podozrivým a iným subjektom v trestnom konaní
  • Uplatňovanie práv obvinených a odsúdených v súvislosti s výkonom väzby a výkonom trestu odňatia slobody
  • Premena trestu