Register partnerov verejného sektora a koneční užívatelia výhod

Vedúci advokáti: JUDr. Miroslav Horváth, JUDr. Michaela Matušíková
  • Vykonávanie práv a povinnosti oprávnenej osoby pre partnerov verejného sektora
  • Identifikácia a zápis konečného uživateľa výhod do Registra partnerov verejného sektora
  • Overenie identifikácie konečného uživateľa výhoda a zmeny v Registri partnerov verejného sektora
  • Identifikácia a zápisy konečných uživateľov výhod do obchodného registra